Ads by
ޚަބަރު
ލޯންޗެއްގައި އެކަނި މާލެ އައި ފިރިހެން ކުއްޖާ އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފި

ލޯންޗެއް ވަގަށް ނަގައިގެން މާލެއައި ފިރިހެން ކުއްޖާ ހޯދާ އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ ލޯންޗްގައި މާލެ އައިސްފައިވަނީ 14 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ. އެ ކުއްޖާ މިހާރު އާއިލާއާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެ ފިރިހެން ކުއްޖާ ފިލައިގެން ގޮސްފައިވަނީ އިއްޔެ ހެނދުނު ވަގުތެއްގައި ކަމަށްވެއެވެ. އޭނާ މާލެ ދިޔަ ލޯންޗު ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮއްވާ ފުލުހުން ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

އެ ކުއްޖާގެ ރަހުމަތްތެރިނާ ހަވާލާދީ ބައެއް މީޑީއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ އޭނާ މާލެއަށް އައީ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ވަރަށް ހާލުގައި މާލޭގައި އުޅޭތީ އެކުއްޖާ ސަލާމަތް ކުރުމަށެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

އަމާން2 މަސް ކުރިން

ކުޑަ ކުދިންތާއެވެ. ކުރަނީ 60 އަހަރުގެ މީހުން ވެސް ނުކުރާ ޒާތުގެ ކަންކަމެވެ.މީހުން މިކަހަލަ ވާހަކަ ދެއްކީމާ ބެލެނިވެރިން ތެޅިގަންނަނީ ތިޔަހެނެއް ނޫނެވެ. ދަރިން ބަލައި ބެލެހެއްޓުންތެރި ކަން ނެތްކަން ހަނދާނެއް ނުހުރެއެވެ.ދެން އޮތީ މިތިބަ ހިއުމަންރައިޓްސް ކިޔާގުރޫޕެއްގެ އުނދަގުލެވެ.މިމީހުންނަކަށް ފަލަސްޠީނުގެ ކުޑަ ކުދިންގެ ރައިޓްސް އެއް ނުފެނެއެވެ..އަޅެފަހެ މިއީ ނުފޮރުއްޕާނެއް ނޫން ހެއްޔެވެ...... ކުޑަޔަސް ބޮޑަސް ކުށްކުށާއި ގުޅޭ ސިޑި އަކީ ޑްރަގެވެ..ގަބޫލު ކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް ޙައްލަކީ ޢުމަރެވެ.

0
0