Ads by
ޚަބަރު
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 18 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

މިމައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރީ ޅ. ކުރެންދޫ ޒުވާނެކެވެ. އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖެހުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުން ކޯޓުންވަނީ އޭނާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހާފައެވެ.

ކޯޓުގައި ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ހިމެނޭ ކޮތަޅު ޒުވާނާގެ އަތަށް ދިން މަންޒަރު ފުލުހުންނަށް ފެނުނު ކަމަށާއި، އަދި ފުލުހުން އޭނާ ހުއްޓުވުމުން އަތުގައި އޮތް ކޮތަޅު މަގުމައްޗަށް އެއްލާލާފައިވާކަމަށެވެ. އެއްލާލިތަން ފުލުހުންނަށް ފެނުނުކަމަށްވެސް ފުލުހުން ކޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ފުލުހުން ކޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ މަގުމަށްޗަށް އެއްލާލި ކޮތަޅުގައި 1050 ބަރުދަނުގެ މަސްތުވާތަކެތި ހުރިކަމުގައެވެ.

ހައްޔަރު ކުރި ޒުވާނާގެ ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ޓެސްޓު ކުރުމުން ވަނީ ޓީއެޗްސީއަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. ޒުވާނާގެ ބަންދު އަމުރުގައި ވާގޮތުން އޭނާއާއި ދެކޮޅަށް ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހެކި ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޓްރެފިކް ކުރުމަށް ގެންގުޅުނު މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ބެލެވޭނީ މީހެއްގެ އަތުން 14 ގްރާމަށް ވުރެ ގިނަ ކެނަބިސް ނުވަތަ ހަތަރު ގްރާމަށް ވުރެ ގިނަ ޑައިމޯފިންގެ ބާވަތެއް ފެނިއްޖެ ނަމައެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ އަދަބަކީ އުމުރަށް ޖަލަށްލުމެވެ. އެއީ 25 އަހަރުދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *