Ads by
ޚަބަރު
އަލަށް އިންތިހާބުވި މެންބަރުން ހުވާކުރުން މޭ 28 ގައި

ނިމިދިޔަ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ކާމިޔާބު ހޯއްދެވި ބޭފުޅުން މަޖިލިސް މެންބަރުކަމުގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މޭ 28 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ 20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބު ވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން މެންބަރުކަމުގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތައްޔާރީތައް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ މިދައުރު ހިނގާނީ މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށްކަން ފާހަގަކުރައްވާ އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާ ހިނދަކު 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާ އޮންނާނީ މޭ 13 ވަނަ ދުވަހުކަމަށެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިން އާންމުކޮށްފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ވެރިކަންކުރާ ޕީއެންސީ އަށް 66 ގޮނޑި ލިބިފައިވާއިރު އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް ލިބިފައިވަނީ 12ގޮނޑިއެވެ. އަދި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރި 11 ކެންޑިޑޭޓަކު ވަނީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *