Ads by
ޚަބަރު
ޒަކާތު ފަންޑުން ގާޒާއަށް ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ ދެނީ
ގާޒާއަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ވެއްޓިފައިވާ އިމާރާތެއް: ޒަކާތު ފަންޑުން ގާޒާއަށް ކާބޯތަކެތީގެ އެހީ ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި - ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޒަކާތު ފަންޑުން ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ޒަކާތު ފަންޑަކީ ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން އުފައްދާފައިވާ ފަންޑެކެވެ. އެކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަން މި ސަރުކާރުން ވަނީ ޒަކާތު ހައުސްގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް ގާއިމުކޮށްފައެވެ. ޒަކާތު ހައުސްގެ މަގުސަދުގެ ތެރޭގައި ޒަކާތުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ޒަކާތުގެ ނަފާ އޭގެ ބެހެނިވެރިންނަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ލިބޭނެހެން ޒަކާތު ފަންޑު ތަރައްގީކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސައީދު މިރޭ ‘އެކްސް’ ގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން، ޒަކާތު ފަންޑުން ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގެ އަހުންނާއި އުހުތުންނަށް ކާބޯތަކެތީގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ފައުޖުތަކުން ގާޒާއަށް ހަމަލާތައް ދެމުން އަންނައިރު، މިހާތަނަށް ގާޒާއިން ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 32،845 އަށް އަރާފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި 13،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިންނާއި 8،400 އަންހެނުން ހިމެނެއެވެ.

ހުސްވި ހަފުތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު އދ. ގެ ސަލަމާތީ މަޖިލީހުން ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަމަލާތައް ހުއްޓާލަން ގޮވާލައި ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *