Wednesday, 24 July 2024
Ads by
Ads by
ފަހުގެ ޙަބަރު
Ads by

ރިޕޯޓް

ރިޕޯޓް

ވިޝުއަލްސް

Ads by

މުނިފޫހިފިލުވުން

ފަހުގެ
ވާހަކަ
ހޮލީވުޑް / ބޮލީވުޑް
Ads by

ޞިއްޙަތު
Raees_muizzu_muizu
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބިލު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި
dengue-fever
މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެކަނި ވެސް ޑެންގީގެ 68 ކޭސް
aasandha
އާސަންދައިގެ ދަށުން އައިވީއެފް ހަދަން އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ދީން
AP24125045591180-1717571401
“ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް”
FB_IMG_1717139128571
“ސިޙުރުގެ ނުބައި ފާސިދު ޢަމަލު މިއަދު ވަނީ މުޅި މުޖުތަމަޢަށް ޢާންމުވެފައި”
20240308_115509
“މާތް ﷲ އަށް ޓަކައި ޢިލްމު އުނގެނެން މަސައްކަތް ކުރުމީ ސުވަރުގެއަށް ކޮށޭ މަގެއް”

ވިޔަފާރި
346583_3_7e1099bffe185fb2eb6006f2fc3cc6dcf8e2f56d_medium
ބީއެމްއެލްއިން ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 50 ރުފިޔާ ބެހުމަށް ނިންމައިފި
mtcc-1
އެމްޓީސީސީން ހިއްސާއަކަށް 4 ރުފިޔާ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބަހަން ނިންމައިފި
IMG-aced886d776d6b31215e57c772f7bff7-V
ތިލަފުށިން ސިނާއީ ބޭނުމަށް ބިން ގަތް މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގަން ފަށަނީ

Ads by
ކުޅިވަރު